Onze thuispagina.

ICT onder controle

IT is an strategic asset

Diensten

Algemene kenmerken van onze dienstverlening:

  • Techniek staat niet centraal, maar hoe ermee om te gaan. Hierdoor krijgt u de best passende oplossing voor uw organisatie om zich verder te profileren;
  • Resultaat gedreven, dit betekent voor u meer zekerheid omtrent te behalen mijlpalen;
  • Vaste prijzen en termijnen mogelijk, zodat onze tarieven voor u beheersbaar blijven en dat u daardoor niet teveel betaald;
  • Multidisciplinaire inzet door onze consultants zodat u naast het gemak van diverse expertises, weinig additionele diensten hoeft in te kopen om projecten doelmatig te realiseren;
  • Onafhankelijk: we hebben geen samenwerkingsovereenkomsten met spelers binnen de ICT-branche en onze diensten nemen uw (markt)situatie als primaire uitgangspunt voor oplossingen.

Om te zorgen dat u grip op uw ICT blijft houden en tegelijkertijd flexibel kunt acteren om te kunnen anticiperen op de continu veranderende markten, heeft u een optimale mix nodig van uitbesteden en investeren in ICT. Armana Cloud zorgt als onafhankelijke dienstverlener dat u in staat bent om deze optimale mix te implementeren. We hebben daarvoor de volgende diensten ontwikkelt:

  • Programma-management: Vaak past het geheel van projecten die bij een ICT-transitie nodig zijn, niet binnen de normale werkwijze van de organisatie. Zeker als de samenhang van de diverse projecten één of meer complexe strategische doelstellingen moet te realiseren is programma-management een uitkomst. Programma-management is het managen; plannen en bewaken van een programma zodat gewenste doelen goed kunnen worden afgestemd op de beschikbare middelen en dat de inspanningen op een gecoördineerde en gestructureerde manier worden gerealiseerd.
  • Projectmanagement: Het besturen van middelen (bijvoorbeeld: het beschikbare budget, aangegane verplichtingen), inspanningen (bijvoorbeeld: startdatum, doorlooptijd en einddatum; scopewijzigingen), resultaten (oplevering en gebruik) en effecten om te zien in welke mate ze hebben doorgewerkt in het al dan niet halen van het gestelde doel.
  • Consultancy: Armana biedt een variatie aan consult-diensten die separaat kunnen worden afgenomen. We kunnen tevens onze diverse expertisegebieden in een standaarddienst integraal aanbieden. Download de brochure hier.
  • Opleiding: zowel klassikaal, per video, en op maat worden opleidingen aangeboden die onderdeel uitmaken van projecten of programma's.