Armana Cloud Armana Cloud
DIGITAL CONSULTANTS & IT COACHING

Over
Armana

Over
Armana

Over
Armana

"Als er niets verandert,
verandert er niets."

 

Organisatie

Met een focus op Nederland en Vlaanderen leveren wij diverse advies- en coachingsdiensten om te zorgen dat onze klanten de flexibiliteit hebben om zich snel aan te kunnen passen aan nieuwe ontwikkelingen. Een belangrijke randvoorwaarde om deze flexibiliteit te realiseren, is de invulling van het ICT-landschap.

Wij sturen erop aan dat klanten altijd en overal, de zekerheid hebben om te kunnen werken met applicaties en data. Verder zorgen we dat de applicaties passen bij de ambities van organisaties en het rendement leveren die nodig is om verdere groei mogelijk te maken.

Armana Cloud heeft een unieke aanpak die coaching en consultancy combineert. Dit is de sleutel om de juiste balans tussen investeren in ICT en uitbesteden van ICT te ontdekken en te managen. Nog nooit eerder is deze balans cruciaal geworden om verder te kunnen overleven in onze dynamische wereld.

 

"If you don't like IT,
change IT."

"Alleen ervaren liftmonteurs
vallen in de schacht."

 

Kernwaarden

Wat ons betreft begint IT consultancy met luisteren naar mensen en dan pas systemen. Wij luisteren naar directie, de werkvloer, stakeholders en zeker ook naar onszelf

 

Wij komen niet vertellen hoe het moet maar staan naast je. Samen zoeken we naar haalbare oplossingen. Met onze ruime ervaring, sterk contactennetwerk en kennis lukt ons altijd om jouw digitale transformatie vorm te geven.

 

Elke verandering heeft iets disruptiefs in zich. Wij moeten soms heilige huisjes omver schoppen om tot een verandering te komen. Het is aan ons om hier creatieve oplossingen voor te bedenken zodat organisaties de veranderingen goed kunnen managen.

De stukken op het schaakbord
om koers te bepalen.

Mogelijkheden zijn er genoeg,
het waarom en de volgorde is vaak de vraag.

"Meten is niet altijd weten,
het niet weten wat we willen weten wel."

 

 

Aanpak digitale transformatie

WAAROM DIGITAAL TRANSFORMEREN

De term "digitale transformatie" suggereert dat we te maken hebben met een omzetting, c.q. een tijdelijke aangelegenheid. Dat klopt ook, het doel van de digitale transformatie is om het aanpasbaar vermogen van de organisatie te maximaliseren om het bestaansrecht te behouden/te vergroten in een steeds veranderende omgeving waarbij informatietechnologie een dominante rol speelt. De vraag is nu: hoe weten we wanneer we getransformeerd zijn? Het vergroten van de automatiseringsgraad is niet voldoende. Op een of andere manier moeten we ook weten of het aanpasbaar vermogen van de organisatie is gemaximaliseerd.

MAATWERK EN EFFICIËNT

Maatwerk vormt de basis van onze aanpak. Elke klant is weer anders. Misschien zijn de technische componenten vaak hetzelfde, de wijze waarop ze worden ingezet verschilt vaak van klant tot klant. Om te voorkomen dat er kostbare intakes moeten geschieden, optimaliseren we meteen onze inzet door eerst op bestuurders en/of management-niveau kennis te maken en kort daarna een overzichtscursus te organiseren van Microsoft 365. Enerzijds dragen we dan kennis over aan de deelnemers en gedurende de cursus inventariseren we meteen behoefte en oplossingsbeelden. Tot slot evalueren we de bevindingen en we stellen samen een marsroute op.

MARSROUTE IT

Bij het tot stand komen van de marsroute zetten we binnen een maand diverse diensten om een visie, missie en strategie uit te zetten inclusief een ontwikkelkalender. Deze ontwikkelkalender is een programma op hoofdlijnen om de digitale transformatie te realiseren waarin we de transformatiefactoren adresseren. Voor meer detail zie verandermanagement. Vanzelfsprekend zullen we de marsroute verifiëren met bestaande (en waar nodig nieuwe) ketenpartners. De klant is en blijft in control van de IT-waardeketen en samen zetten jouw digitale transformatie in.

 

MEER ZELF DOEN

Indien gewenst of beter gezegd, indien het een voordeel oplevert, zetten we minder consultancy uren in. In plaats daarvan wordt een grotere focus gelegd op "coaching" in de vorm van Campus-trainingen. Meer hierover op deze pagina.

VOORDELEN AANPAK

De voordelen van onze aanpak uiten zich als volgt:

  • Snel duidelijkheid over budget, doorlooptijd en kwaliteit. Dit betekent meer zekerheid in vorm van voorspelbare kosten,investeringen en voordelen wat betreft de digitale transformatie.
  • Optimale samenwerking met ketenpartners en andere stakeholders omdat we zorgen dat in de juiste volgorde zonder overlappende investeringen de transformatie wordt ingezet. Hierdoor worden kosten bespaard, doen we meer voor minder.
  • Het kennisniveau van medewerkers wordt aanzienlijk verhoogd, waardoor er meer gebruikersgemak ontstaat hetgeen bevorderlijk is voor de werksfeer.
  • De werkvloer, directie en management-lagen worden op doelmatige wijze betrokken bij het opstellen van de marsroute. Hierdoor zal de organisatie zich als geheel beter profileren door een eenduidige veranderdoctrine.
  • U blijft in controle van de gehele IT-waardeketen. Dit betekent dat bestaande relaties die waardevol voor u zijn, deze rol ook in de toekomst blijven vervullen.

Onze mensen maken het verschil,
maak kennis met het team!
.

Neem contact op

Samen aan de slag
met jouw digitale
transformatie?

Contacteer eens Poppe Wijnsma

E-mail

poppe.wijnsma@armanacloud.com

Telefoon

+31 (0)85 0520296

+31 (0)6 47318892


Armana Cloud

Verlengde Poolseweg 16
4818 CL, Breda
Nederland
KVK 62564625

+31 (0)8 5052 0296
office@armanacloud.com